Diamant Apex 29.2 på testtur i vardåsen. For anledningen lavoppløst film.