Klart for inngrep i skulder
Gårdsdagens MR-undersøkelse gjorde det klart at det må skjæres i høyre skulder. Det dreier seg om en såkalt Bankartskade. Operasjonen blir gjennomført allerede i morgen torsdag, og det er på det rene at dette vil sette meg ut av spill i mange måneder. Dr. Sanches antydet at jeg kan gå på ski i januar! Dette vil selvsdagt bli en prøvelse, men da burde det f. eks være mulig å få lest en bok eller to…

Lite trening å blogge om
Dette får selvsagt konsekvenser for innholdet i bloggen. Fra å skryte av trening og reultater, vil innholdet nå dreie over til å syte over smerter og sofagriseri. Kall det gjerne en sykedagbok, eller sytedagbok.  Opptrening og trim på alternative måter vil bli behørig omtalt og hvis noen har tips til alternative økter som kan gjennomføres med armen i fatle, tas det i mot med takk! De første fire ukene er jeg redd det ikke er mulig å gjennomføre noen som helst form for aktivitet, men det får tiden vise.

Jeg er, som alltid, nøktern optimist, og håper på en lynrask rekonvalesens!