Kalle intervjues før start i barnas Birkebeinerløp i 2010. Hans løpsdebut.

Løpelisens en god ting?
La det være klart først som sist, jeg har stor respekt for at det er klare og forskjellige meninger om den såkalte lisenssaken. Du kan for eksempel lese hverdagsmosjonists syn her, eller engelskis her. Jeg må også tilstå at jeg ikke har satt meg spesielt godt inn i saken, men jeg tillater meg likevel å begi meg ut på å mene noe på generelt grunnlag.  Min mening er at lisens er en god ting!

Lite for mye
Det som er så fint med slike lisenser, det være seg ski, løpe eller for den saks skyld NRK-lisens, er jo at for hver enkelt betaler koster det forsvinnende lite (50,- pr. løp i verste fall), mens det for den som mottar lisensen betyr utrolig mye i form av gode inntekter, sannsynligvis til bra formål. Jeg er faktisk tilbøyelig til å tro at Friidrettsforbundet ikke kommer til på svi av dette på champagne og canapeer, men heller bruke noe av overskuddet f. eks på barn og unge. Hvis jeg kan være så heldig å få være med på å bidra til noe i så henseende ser jeg på det som flott!

Har betalt min skilisens med glede i alle år
Skilisens har vi hatt “bestandig”, og jeg kan aldri huske å ha hørt at noen har vært i mot den. Den fungerer vel omtrent på samme måte som løpelisensen, de som står i klubb kan velge å kjøpe helårs, mens de som står utenfor organisert idrett må nøye seg med engangslisens. Det fungerer aldeles utmerket, og jeg betaler den med glede:)

Når jeg tenker på alt det flotte jeg har fått oppleve, og stadig opplever gjennom idretten har jeg overhodet ingen problemer med å være med å bidra bittelitt til fellesskapet gjennom å betale løpelisens også. Tenk så fint hvis en hundrelapp eller to fra meg kan bidra til at andre får ta del i de samme gledene som jeg har gjort i snart 40 år…

Go Friidrettsforbundet! Takk for den fine jobben dere gjør for idretten! Dere har min fulle støtte!

På kondis.no fant jeg denne:

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 1.1.2014.

    #løping #lisens #lisensglad