2012-05-19 11.10.17

Klare trafikkregler?
På vanlig vei er reglene klare, biler kjører på høyre side, og fotgjengere går på venstre. Syklister og f. eks rulleskiløpere er pr. definisjon kjørende, og skal følgelig bruke høyre side av veien.

Hva så med gang/sykkelvei? Finnes det klare regler der også? Dette har jeg ofte lurt på, når jeg enten løper eller går på rulleski der. Jeg hører med til dem som er klar over at det er forbudt å sykle fortere enn gangfart, dvs 6-8km/t på disse veiene. Jeg sykler ikke så sakte, så jeg sykler på vei.

Hvilke regler gjelder?
Skal jeg som gående/løpende bruke venstre side, og på rulleski høyre? Dette tror jeg ikke det er mange som vet noe om, for jeg har inntrykk av at ingen følger noe bestemt mønster. Dette kan jo være litt skummelt om man kommer i stor fart på rulleski, og det kommer noen med en hund i bånd som kommer i veien grunnet at ingen av oss vet hvordan vi skal bære oss ad….

Antagelig ingen regler for dette
Når jeg søker på google finner jeg ingen klare ting om dette.

Kan ha sammenheng med at det ikke er så veldig viktig tema….