Kontakt

Eivind Karfjell
eivind@karfjell.no
909 87 950

2 Comments

  1. Du er ikke redd for å fremstå som litt enspora da? Fort gjort å havne i den fella. Fotografen trives nok bedre på sjøen. Litt kjedelig i sporet når en ikke har ski.

  2. Hvis jeg virker “litt” enspora, kan det ha sammenheng med at jeg er nettopp det….:)
    Fotografen trivdes så godt at!

Leave a Reply