På Birkebeinersidene kan følgende artikkel leses:

– Doping i birken

Antidoping Norge ønsker å forebygge bruk av doping, også blant deltakerne i Birkebeinerrittet.

Tidligere i år gikk Antidoping Norge ut og sa at de skulle ha større fokus på mosjonsarrangementene. Dette ville innebære en økning i antall dopingprøver og tilstedeværelser på slike arrangementer. Antidoping Norge fremmer verdier helse og ærlighet også blant mosjonistene, derfor er tilstedeværelse på blant annet Birkebeinerrittet viktig.

 Du må søke om fritak
Alle som deltar i Birkebeinerrittet er medlemmer i en klubb/lag som er tilsluttet NIF eller har kjøpt engangslisens. Det betyr at alle deltakere må følge NIFs dopingbestemmelser.

Hvis det er deltakere som bruker medisiner som står på dopinglisten, og som krever medisinsk fritak, må de følge søknadsprosedyrene som finnes på Antidoping Norges nettside www.antidoping.no.

Ved spørsmål rundt de ulike preparatene finner du mer informasjon på www.antidoping.no.

Ettersom undertegnede er en ivrig bruker av astmamedisin må jeg kanskje søke om fritak? Slik jeg tolker det er det ikke nødvendig med fritak når det er snakk om astmamedisiner i terapeutiske doser. Kanskje lurt å sjekke dette grundig likevel. Det ville vært alt annet enn hyggelig å bli mistenkt for doping fordi man ikke hadde sjekket….